Байшин орон сууцны туршилтын тооллогын мониторингийн ArcGIS Online аппликейшн


Туршилтын тооллого нь 2018 оны 10 сарын 10-16 -ны хооронд явагдаж байгаа бөгөөд энэ аппликейшн нь бодит цаг хугацааны /Real Time/ мониторинг болон явцын үр дүнг тооцож байгаагаараа давуу талтай. Тоологч таблет ашиглан Collector программаар асуулга авч хадгалахад өгөгдлийн сан руу илгээгдэн, өгөгдлийн сан дахь мэдээлэл тухай бүр шинэчлэгдэн тооллогын мониторинг болон үр дүнг харах боломж олгоно.

Дэлгэрэнгүйг: http://nso.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fd686e0ad9a940a682620c2cbb3a25f8


Энэ мэдээ таалагдаж байвал: