Ирэх онд 36.6 тэрбум төгрөгийг ажилгүйдлийн тэтгэмжид зарцуулна


Ажилгүйдлийн даатгалын сангийн зарлагын 98-99 хувийг ажилгүйдлийн тэтгэмжийн зардал эзэлж байна. Ирэх онд  36.6 тэрбум төгрөгийг ажилгүйдлийн тэтгэмжид зарцуулахаар төсөвлөжээ. Энэ нь нэг иргэнд 1.7 сая төгрөгийн тэтгэмж олгохоор төсөвлөгдсөн тоо бөгөөд  өмнөх оны батлагдсан төсвөөс 3.8 хувь өссөн үзүүлэлт.

 2019 онд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах иргэдийн тоо 21 300 иргэнээр тооцоолж байгаа бол энэ тоо 2018 оны төсөвт 25.1 мянган иргэн, 2017 онд 22.1 мянган иргэн байхаар төсөвлөжээ. 


Энэ мэдээ таалагдаж байвал: