Шинэ жилийн баярыг угтаж хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэв