Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт хийж байна


Сонгинохайрхан дүүргийн Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явууж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх бусад шийдвэрүүдийн талаар сургалт хийлээ. 

Тэд одоогийн байдлаар нийт 16 хорооны 700 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжид уг сургалт, хэлэлцүүлгийг хийгээд байна. Мөн тус хэлтсийн дарга Л.Тулгабаатар орчин үеийн худалдаа, үйлчилгээний чиг хандлага сэдвээр сургалт, хэлэлцүүлэг хийж худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн саналыг сонсож байна.


Энэ мэдээ таалагдаж байвал: